ECE Shoppingcenter, Dortmund

Schalungssystem
PAX HD Stützenschalung

Bauausführung
Ed Züblin AG, Stuttgart

Baudetails
Verkaufsfläche:
Bürofläche:
Bruttorauminhalt:
Geschossfläche:
33.000 m²
5.500 m²
527.000 m³
107.000 m²

Besonderheiten
  • PAX HD 120, H=260 cm
  • Vorhaltung: 5 Schalungssätze - PAX HD 120
    4 Schalungssätze - PAX HD 60
  • Stützenhöhe 4,40 m
  • Stützenquerschnitte: 49/49 - 65/65 - 70/70 - 80/80
  • Anzahl betonierte Stützen ca. 260 Stück


 

Mayer Schaltechnik GmbH | Richtbergstraße 8 | D-97493 Bergrheinfeld | Tel. +49 (0)9721-78960 | Fax. +49 (0)9721-789666